Overige informatie

Elke stadsdichter krijgt na afloop van de periode als stadsdichter een bundel aangeboden met een selectie van gedichten, rijk geïllustreerd en gebonden in hardcover. Deze boekjes zijn verkrijgbaar bij Van Kooten Boekhandel in Veenendaal.

De stadsdichter is te bereiken via

info@stadsdichterveenendaal.nl

De voorwaarden en het reglement, van belang voor de benoeming en het functioneren van de stadsdichter, zijn hier te raadplegen.

De activiteiten van de stadsdichter vallen onder het KunstPlatform Veenendaal.