Christiaan Abbing 2017-2018

Christiaan Abbing was de derde stadsdichter van Veenendaal.

Hij bedacht het Veens sonnet, een gedicht met een rijmschema gebaseerd op de vlag van Veenendaal.

Hij combineerde zijn stadsdichterschap met een functie als onderwijzer op een basisschool in Veenendaal.

De bundel die is uitgegeven met zijn werk voor Veenendaal is getiteld: Veense sonetten en andere gedichten.

Hieronder zijn zijn gedichten verzameld per kalenderjaar in min of meer chronologische volgorde.

Let wel: 2017 bevat ook enkele gedichten buiten de jaargrens; bij 2018 lopen de gedichten door in 2019.

2018

2017