Voorwaarden/reglement stadsdichter

Voorwaarden/reglement stadsdichter

Algemeen  

–        De stadsdichter ressorteert onder het KunstPlatform. Het bestuur van het KunstPlatform is belast en verantwoordelijk voor het inhoudelijke aspect van het werk van de stadsdichter.

–        De stadsdichter kan lid zijn van één van de overige commissies van het KunstPlatform.

–        De stadsdichter woont en/of werkt in Veenendaal en voelt zich verbonden met Veenendaal.

–        De stadsdichter is 18 jaar of ouder.

–        De stadsdichter wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar en heeft als taak gedichten te schrijven, met Veenendaal en actuele lokale gebeurtenissen of personen als inspiratiebron. De stadsdichter is een promotor van poëzie in het algemeen en een ambassadeur van Veenendaal in het bijzonder.

–       De gemeente Veenendaal kan de stadsdichter uitnodigen om bij gelegenheden een gedicht te maken c.q. te presenteren.

–       Daarnaast publiceert de stadsdichter maandelijks een stadsgedicht in een nader te bepalen lokale krant en/of websites/sociale netwerken. Dit kan ook een gedicht zijn wat in opdracht van de gemeente Veenendaal of het Kunstplatform geschreven is.

–        De stadsdichter is ‘zichtbaar’ voor de lokale bevolking en draagt de gedichten bij de aangewezen gelegenheden persoonlijk voor. Indien als gevolg van overmacht deze persoonlijke overdracht niet mogelijk is treden partijen in overleg om te bepalen wie in zijn/haar plaats het gedicht voordraagt.

–        Bij het opstellen en voordragen van gedichten heeft de stadsdichter alle vrijheid met dien verstande dat hij de gangbare fatsoensnormen in acht neemt en rekening houdt met de Veenendaalse culturen.

–        Aan het stadsdichterschap is een kleine financiële vergoeding verbonden. Het staat de stadsdichter vrij om voor opdrachten – anders dan van de gemeente of het KunstPlatform – een vergoeding te vragen.

–        Het KunstPlatform reserveert € 400,00 per jaar om bij het afscheid van de stadsdichter een verzorgd bundeltje met de beste stadsgedichten uit de afgelopen twee jaren uit te kunnen geven in bescheiden oplage. Te denken valt aan:  € 100 voor promotiedoeleinden,  € 40 voor de dichter, € 60 voor de verkoop.

–        De commissie Gedichten op Muren (onder verantwoordelijkheid van het KunstPlatform) kan bij het afscheid van de stadsdichter één gedicht uit de afgelopen twee jaren op een muur in het (bij voorkeur) centrum van Veenendaal realiseren.

–        De gemeente stelt de stadsdichter aan voor een bepaalde periode en de stadsdichter mag zich in deze tijd Stadsdichter van Veenendaal noemen. De stadsdichter wordt, op voordracht van het kunstPlatform Veenendaal, benoemd door B&W.

Verkiezing stadsdichter

–        Het Kunstplatform organiseert aan het eind van de twee jaar (november) een verkiezing voor een nieuwe stadsdichter. Via een lokale krant worden aspirant-stadsdichters opgeroepen bij wijze van sollicitatie twee gedichten in te sturen (één over een Veenendaals onderwerp en één vrij qua onderwerp), een motivatiebrief en een relevant CV.

– Het KunstPlatform benoemt een jury die uit de inzendingen een nieuwe stadsdichter kiest.-       

Criteria stadsdichter:
1. Aantoonbare band met Veenendaal.
2. Kwaliteit gedicht(en) staat voorop.
3. Weet gedichten op een aansprekende manier over het voetlicht te brengen.
4. Bereid zijn om gedurende drie jaar als stadsdichter van Veenendaal op te treden.
5. Hij/zij is 18 jaar of ouder.

Uit de inzendingen worden drie nominaties gekozen.

–        Tijdens een Cultureel Café (onderdeel van het KunstPlatform Veenendaal) wordt in (bij voorkeur) de landelijke poëzieweek (eind januari, begin februari) de stadsdichter uit deze nominaties gekozen. Hiervoor dienen de genomineerden een nieuw stadsgedicht in, met een thema dat door de jury bekend wordt gemaakt. De winnaar wordt ter benoeming voorgedragen aan het college van B & W.

Veenendaal, oktober 2018