Ssstt, hij slaapt !

Ssstt, hij slaapt, wees stil!
Hij ligt hier uitgestrekt,
tot het wilde water wil
dat de Roode Haan hem wekt.


Ssstt, zo vredig stil ligt hij
en laat over zich lopen.
‘t Veen komt dichterbij,
tot aan zijn voet gekropen.


Ssstt, hij ligt er nu, voor later.
Als overstroming gloort,
gaat Veenendaal onder water
maar is’t droog in Amersfoort!


Mats Beek
Stadsdichtersgilde Veenendaal
In de Rijnpost 20 september 2023