Ollekebollekes

Mats Beek schrijft graag ollekebollekes.

Een ollekebolleke is een gedicht van twee keer vier regels. In regel één wordt het onderwerp genoemd. Regel vier rijmt op regel acht. Regel zes bestaat uit één woord. Het geheel bestaat uit dubbele dactyli (zinnen van zes lettergrepen die klinkten als ‘ollekebolleke’), behalve de rijmende regels vier en acht, die tellen vier lettergrepen.

Het ollekebolleke is in 1974 in Nederland geïnroduceerd door drs. P. Het kwam oorspronkelijk uit Engeland en heette daar Higgledy Piggledy.

Een prachtig voorbeeld van Rikkert Zuiderveld:

Viervoeter

Naar je crematieplek!
Hondstrouwe viervoeter,
Winnaar van hoofdprijzen,
Wereldberoemd!

Straks in het vuur van het
Diercrematorium.
Hadden ze jou maar nooit
Fikkie genoemd.