Lintjesmanna

Lintjesmanna

Lintjes in Veenendaal
Koninklijk uitgereikt
Negen keer was er weer
zo’n mooi plakkaat.

De helft daarvan is voor
kerkenvrijwilligers.
‘k Dacht dat er scheiding was
van kerk en staat.

Stadsdichter3