Kunstroute

Na jaren sprak ik Ruben weer
en hij zei tegen mij: ‘Meneer,
van uw lessen is m’iets bijgebleven
en ik onthoud dat heel mijn leven.
En dat is dit: een peniskoker
werkt anders dan een waterkoker!’


Dat kan: ik zeg soms zulke dingen
om de woorden los te zingen
van hun vastgeroeste ‘ik’
en dan heb ik reuze schik:
iedereen, van groot tot klein
kan creatief met woorden zijn!


Als je koffiepoeder in heet water doet,
dan smaakt die koffie reuzegoed.
Van custardpoeder maakt mijn ma
de allerbeste custardvla.
Maar ik g’loof niet dat een moeder
een baby maakt van babypoeder!


Nu gaan we naar waar we wezen moeten,
we kijken naar het woord: kunstroute:


De Vluchtroute is bedoeld om te vluchten dus de kunstroute is bedoeld om te
kunsten?
De Verbindingsroute die verbindt iets
dus de kunstroute die kunst iets?
Op de Pelgrimsroute lopen de pelgrims
dus op de kunstroute loopt de kunst?
De Toeristische route is bedoeld voor toeristen dus de kunstroute is bedoeld voor de
kunst Langs de zijderoute werd de zijde vervoerd Dus langs de kunstroute wordt de
kunst vervoerd?


Nee, oh nee, oh driewerf nee
Dat is niet het procedé
De wethouder van de VVD
Deelt het u zo dadelijk mee
U maakt dit weekend een tournee
En bezoekt het atelier
van een kunstenaar of twee (ëntwintig)
Dat is in feite het idee
En ook op zondag AUB
(Al vindt de lokale SGP
dat niet helemaal ok)
Wíj gaan dit weekend all the way
Ik wens nieuweling én routinier
Een langdurig defilé
Dan lijkt mij iedereen tevree!