Het Glazen Huis

Twee gedichten over het (eventuele) Glazen Huis in Veenendaal:

Drie biggetjes

Er was eens een huis op de Markt in Veenendaal
van glas, met drie dj’s en volk voor de deur . Dat maakte
kabaal, rende en hopste. Alles voor het goede doel
als je maar geld bijeen harkte, liefst

een heleboel! O, maar wacht, dat huis stond er
nog niet, het was meer iets als bidden:
komt ie er wel of toch niet? mensen gingen erover
vallen. Nee, niet over het huis, maar wel
of wij niet te klein, te beschaafd, wel genoeg ruggen-

graat. Of het huis echt wel pluis, de portemonnee
niet te krap, de dj’s niet te groot. Trouwens,
had de horeca wel genoeg knoflookbrood?
Ach, hoe je het ook went of keert:

Veenendaal grijpt graag hoog, durven
te dromen, daar gaat het om. En vooral:
als ze komen, blijft het dan wel droog?

 

Sneeuwwitje komt naar je toe deze winter

Wij dromen van glas. Liefst niet in splinters
van muren die herberg vormen, drie biggen
bewonen een thuis op de markt, vluchtig,

die droom, dunne flinters: zeven dwergen
in rode waas voor onze ogen, twee zuilen
die elkaar kruisen en wat niet met geld te vangen

valt, dat geven we weg. In deze droom gooien wij
echter met modder vergeten kortstondig de kinderen
achter het vermaak, de vrouwen, de strijd

de zieken, de doden, die zo veel doder lijken dan
de onze. Generaties lang lijden, maakt dat het verschil?
En juichen. Dat doen wij, wanneer het huis werkelijk

verrijst, de witte kerk weerkaatst in zijn glazen
wanden, klinkers versmelten met honderdduizenden
voeten vertellen verhalen, eeuwenlang klokgelui echoot.

Zullen we voor één keer de beiaard inruilen
voor mensenstemmen, kindervoetjes rennend
voor het kruis, weergaloos rood ditmaal?

En als het huis er niet komt? Dan togen wij alsnog
richting de markt. Staan wij zeven dwergen rond
een glazen kistje. Treurend. Dragen het hart op handen.

 

© Joyce Willemse
Stadsdichter 2015-2016

JoyceWillemse_StadsdichterVeenendaal2_ZW_Rijnpost2

Veenendaal –  de burgemeester van Veenendaal en Rene van Elferen – heeft op de fiets het bidbook afgeleverd bij de dj’s in Hilversum. Dit boek moet er voor zorgen dat Serious Request/ Het Glazen Huis, in december 2016 naar Veenendaal komt. Veenendaal is er klaar voor! Of is dat toch niet iedereen? De Stadsdichter greep het onderwerp met beide handen aan en schreef er wel liefst twee gedichten over.