Overige informatie

De stadsdichter is te bereiken via

info@stadsdichterveenendaal.nl

De voorwaarden en het reglement zijn hier te raadplegen